Originell är att …

Originell är att vara unik.

Originalitet

Originalitet är en egenskap av ursprunglighet, egenhet, nyskapande, urbild, urtext etc. Något är originellt om det inte kunnat utföras av någon annan, om det inte är en kopia, plagiat, bearbetning eller översättning av någon annans verk.

Begreppet används särskilt om konstverk, litterära verk och forskning, samt dylika skapelser, och i upphovsrätten i frågan om verkshöjd.

.

Att vara unik

Original

Originell

Hitta sig själv

Läs mer

Din identitet

….

Läs mer

Att känna sig behövd

Läs mer

Originell

Originell

Originell

Originell

Originell

Vilka har hittat sin unika stil

ett par exempel

Du kanske hittar din stil här